โรยตัวหน้าผาจริง Rappelling

  

นครนายกผจญภัย กิจกรรมท้าทายความสูง

การโรยตัวหน้าผา เรามีวิทยากรแนะนำการใช้อุปกรณ์

เพื่อความปลอดภัยในการโรยตัวหน้าผา และฝึกสอน

เกี่ยวกับวิธีการโรยตัวหน้าผาอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

 

  จุดโรยตัวหน้าผาอยู่ที่ ความสูง 17 เมตร การขึ้นมา

ด้วยการเดินเลาะภูเขา ซึ่งเป็นทางลาดเดินขึ้นไม่ได้ลำบาก

เมื่อถึงด้านบนยอดหน้าผา ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ

อุปกรณ์เพื่อป้องเพื่อความปลอดภัยอีกครั้ง และการโรยหน้าผา

จะมีทีมงานด้านล่างดึงเชือก Sefty เพื่อความปลอดภัย

 

อีกหนึ่งกิจกรรม จิ้งจองเวหา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ  ที่เราจะได้เคลื่อนที่ไปกับสายสลิงที่ยึดไว้

ใน ระยะทาง 100 เมตร ได้ลอยตัวอยู่เหนือพื้น ชมบรรยากาศสวยๆ เป็นอีกความประทับใจ

 


ราคากิจกรรม

โรยตัวหน้าผา + จิ้งจองเวหา 450 บาท/ท่าน

ระยะเวลาเล่นกิจกรรม ภายในเวลา 1 ชั่วโมง


จัดกิจกรรม เมื่อมีกลุ่มตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
ต้องมีการจอง ล่วงหน้า 7 วันติดตามความเคลื่อนไหว และอัพเดทรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook

Visitors: 451,162