วอลค์แรลลี่ Walk Rally (ปิด)

กิจกรรม Walk-rally 

(ละลายพฤติกรรม & Team Building)

 เป็นกิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการ  เพื่อพัฒนาบุคคลากรและ องค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร  วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการ  แข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วม  กิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  การทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการ  สร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่ม  ลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้  พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                               

ประโยชน์ ของกิจกรรม Walk-rally 

- เพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
- ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- สร้างทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับองค์กร เพื่องานที่มีคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม 
- สร้างความ รัก สามัคคี ของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- สร้างความ รัก และ ซื่อสัตย์ ต่อองค์กร หน่วยงาน บริษัท ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
- ลดการสร้างทีมงานใหม่ ในกรณีมีพนักงาน เข้า - ออก บ่อยเกินไป
- เพิ่มการ เคารพ กฎ กติกา สิทธิ หน้าที่ ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน ในองค์กรของท่าน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารเวลา การตรงต่อเวลา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 40 ท่านขึ้นไป ต่อจำนวนกิจกรรม 5 ฐานกิจกรรม 

จำนวนฐานกิจกรรมขึ้นอยู่กับจำนวน ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น มีฐานกิจกรรมให้เลือกทั้งหมด 16 ฐาน

ฐานกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่แจ้งไว้ กรุณาโทรสอบถามอีกครั้ง

มีภาพประกอบและรายละเอียดของแต่ละฐาน ดังนี้.

1. ฐานลอดใยแมงมุม

วิธีการเล่น : ให้ผู้เล่นทั้งทีม ช่วยกันอุ้มเพื่อนครั้งละคน ลอดใยแมงมุมคนละ 1 ช่อง 

การให้คะแนน : ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้ซ้ำตามช่องเดิม คะแนนความสามัคคี รวมทั้งใช้เวลาน้อยที่สุด

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : เกิดพลังความสามัคคี และความคิดวางแผนร่วมกัน รวมถึงการให้กำลังใจแก่กัน

 

2. ฐานมดแดงขนไข่

วิธีการ : ให้ทุกทีมจับคู่เพื่อนำลูกโปร่งเดินข้ามสะพาน โดยใช้มือประสานกัน โดยมีลูกโปร่งอยู่ตรงกลาง

การให้คะแนน : นับแต้มจากเวลาที่ทำได้ทั้งหมดทุกคู่ และลูกโปร่งไม่ตกลงมาแตกแต่อย่างใด 

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การมีสมาธิ ร่วมแรงร่วมใจ พยามช่วยเหลือเกิ้อกูลและดูแลซึ่งกันและกันยามลำบาก

3. ฐานโรยตัววัดใจ  สูง 17 เมตร

วิธีการเล่น :ต้องวัดใจความกล้า โดยสามารถปลุกเร้าจิตใจเพื่อนๆร่วมทีมเพื่อโรยตัวลงสู่ด้านล่างให้ครบทั้งทีม 

การให้คะแนน : ไม่กำหนดเวลาโดยให้ทุกคนโรยตัวลงมาทั้งทีมให้ครบเท่านั้นได้คะแนนเต็ม

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : ใช้ความกล้าตัดสินใจ  และใช้ความพยายามทำให้ปัญหาหมดไป รวมถึงการให้กำลังแก่กัน

4. ฐานเหิรเวหา โยนระเบิด

วิธีการเล่น : ให้ทั้งทีมโหนรอกสลิงยาว 100 ม.ครั้งละคน ทิ้งลูกโปร่งที่ใส่น้ำคนละลูกให้โดนเป้าหมายที่กำหนดไว้

การให้คะแนน : ใช้นับลูกโปร่งใส่น้ำ ที่โดนเป้าหมายจากทั้งทีมนับจำนวนลูกที่โดนเท่านั้นไม่จำกัดเวลา 

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การวางแผนและคิดคำนวณเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ความพยายามทำให้บรรลุเป้าหมาย

5.ฐานหลักศิลา

วิธีการ  : ให้ผู้ร่วมทีมสลับกันช่วยยกเพื่อนครั้งละ 1 คน  เพื่อเขียนชื่อของเพื่อนทั้งหมดในกลุ่มในเวลาจำกัด 5นาที

การให้คะแนน  : รายชื่อที่เขียนลงไปนั้นจะต้องถูกทั้งทีม และใช้เวลาน้อยที่สุดเช่นกัน

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ  : เป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันวางแผน ใช้ความคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่น

6.ฐานแมงมุมอุ้มใข่

วิธีการ : ให้จัดตัวแทนมาหนึ่งคนเดินบนเชือก แล้วคนที่เหลือช่วยกันเป็นขาพยุงเพื่อนเดินข้ามไปสู่อีกฝั่ง

           โดยไม่ตกลงมา สำหรับคนที่เป็นแมงมุมต้องอุ้มลูกโปร่งใส่น้ำ(ไข่)

การให้คะแนน : จะกำหนดเวลาให้ทำงาน โดยนับแต้มตามจำนวนที่ช่วยกันขนลูกโป่งใส่น้ำ 

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การวางแผน ร่วมกันคิด ร่วมแรงช่วยเหลือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

7.ฐานสะพานโยกเยก

วิธีการ : มีผู้เล่น 2 คนจะให้เดินแบบสวนทางกัน โดยผู้เล่นท่านหนึ่งได้รับคำสั่งให้มาบอกเพื่อนบนกลางทางสะพาน

การให้คะแนน : จะนับแต้มจากการผู้เล่นในแต่ละคู่ สามารถบอกหรือเขียนคำสั่งให้ถูกต้องตามคำใบ้เท่านั้น

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การวางแผน ร่วมกันคิด มีความพยายามใช้สมาธิในการตัดสินใจ 

8.ฐานรักษ์น้ำ

วิธีการ : เดินพร้อมกัน 2 คน ต้องเหยียบบนตอในมือถือแก้วใส่น้ำ เดินไปจุดที่กำหนดและเทน้ำลงในภาชนะรวมกัน

การให้คะแนน : .ให้วัดจากระดับน้ำที่เทรวมกันทั้งทีม  ภาชนะเป็นขวดใสจะมีขีดบอกระดับคะแนน

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ :  การวางแผนที่ดีสำหรับผู้ร่วมงาน  และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เผชิญในยามคับขัน

9.ฐานสะพานเปล

วิธีการ : ให้ทุกคนในทีมเดินข้ามสะพานเชือก  แบบต่อแถวพร้อมส่งสะพานให้เพื่อนๆเดินต่อไป

การให้คะแนน  : หากทีมใดไม่ตกลงมาจากสะพาน และสามารถใช้เวลารวดเร็วจะได้รับคะแนนเต็ม

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ  :  ร่วมกันวางแผนก่อนปฏิบัติงาน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

10.ฐานสะพานซุง

วิธีการ : เดินไปบนท่อนซุงครั้งละ 1 คน เพื่อไปนำจิ๊กซอร์ฝั่งตรงข้ามมาประกอบให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ตามกำหนด

การให้คะแนน : ใช้เวลาน้อยที่สุด เดินไปกลับห้ามตกลงมาที่พื้นล่างเด็ดขาด และต่อภาพที่ถูกต้องตามแบบต้นฉบับ

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การวางแผนทำงานที่รอบคอบ และใช้ความพยายามทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

11.ฐานมดแดงขนไข่ (แข่งกัน)

วิธีการ : ให้ทุกทีมจับคู่เพื่อนำลูกโปร่งเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ ที่มีเพียงข้างละหนึ่งลำที่วางพาดข้ามคลอง 

           โดยใช้มือประสานกันมีไข่(ลูกโปร่ง)อยู่ตรงกลาง

การให้คะแนน : นับแต้มจากเวลาที่ทำได้ทั้งหมดทุกคู่  

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การมีสมาธิ  ร่วมแรงร่วมใจ  พยามช่วยเหลือเกิ้อกูลและดูแลซึ่งกันและกันยามลำบาก

12.ฐานสะพานมหาสนุก

วิธีการ : ให้เดินไปบนสะพานที่แตกต่างกันครั้งละ 2 คน และแวะที่จุดพักทำภารกิจให้สำเร็จ 

           จากนั้นเดินกลับสวนทางกัน 

การให้คะแนน : จับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทั้ง 2 คน โดยมีภารกิจช่วยกันร้อยด้ายเข้าเข็มให้ถูกต้อง

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : ความกล้า การตัดสินใจที่รอบคอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ

13.ฐานสกีบก

วิธีการ : ให้ส่งตัวแทนออกมา 2 ชุดๆละ 4 ท่าน  ปิดตาทั้งหมดเพื่อเดินสกีบกแบบวงกลม 

การให้คะแนน : จับเวลาเริ่มจากชุดแรกและคนนำทาง 1 ท่านเริ่มขึ้น จากนั้นจะเปลียนชุดต่อไป ก็เมื่อชุดแรก

                   ถึงจุดที่กำหนดไว้ จนถึงเวลาที่สิ้นสุด

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การร่วมแรงร่วมใจ ไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรอบคอบและการตัดสินใจออกคำสั่งที่เป็น

                   ประโยชน์ เพื่อทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด

14.ฐานโบว์ลิ่งมหาสนุก

วิธีการ : ให้ทุกคนโยนลูกมะพร้าว  ให้โดนพิน(ขวดน้ำ)  มีระยะเส้นบังคับลูกมะพร้าวตก ใช้เวลาแค่ 3 นาที/ทีม

การให้คะแนน : นับแต้มจากพินที่ทอยล้มลงได้(มีแต้มอยู่ใต้ขวดน้ำ)  โดยรวมคะแนนทั้งทีม 

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การประเมินสถานการณ์ การวางแผนที่ดี เพื่อผลงานที่ดีทั้งทีม

15.ฐานรถถังมหาสนุก

วิธี การ : มีถังน้ำใบใหญ่และเชือกขึงยาวหนึ่งเส้น ให้ทุกทีมจับคู่ๆละ 2 คน ขึ้นไปเดินใช้เท้ากลิ้งถังไปจนสุดที่

            กำหนด เดินกลับมาที่เดิม โดยสามารถเปลี่ยนคู่ได้

การให้คะแนน : กำหนดเวลาการเดินไปกลับของทั้งทีมที่ใช้เวลาไปทั้งหมด

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การวางแผน ความพยายามบรรลุเป้าหมายที่กำหนดด้วยเวลา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

16.ฐานปีนผาหาหวย

วิธีการ : ทุกคนในทีมต้องปีนตาข่าย สูง 7 เมตร  ปีนพร้อมกันครั้งละ 2 คน เพื่อขึ้นไปเก็บลูกโปร่งแล้วกลับลงมา

การให้คะแนน : นับแต้มที่อยู่ในลูกโปร่งนำมารวมแต้มทั้งหมดของทีม (แต้มมีทั้งบวกและลบ) 

สิ่งที่ผู้ทำกิจกรรมได้รับ : การแสดงออกถึงความกล้า และใช้ไหวพริบมีการแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภัยของหมู่คณะ

 

 

 

กิจกรรมนี้ ปิดบริการชั่วคราว

 
 
จำนวนฐานกิจกรรมขึ้นอยู่กับจำนวน ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 081-695-3355, 065-740-3782 คุณ นัท

 

 

 

ติดตามความเคลื่อนไหว และอัพเดทรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook

Visitors: 532,765