ความปลอดภัยในการขี่ ATV

ความปลอดภัยในการขี่ ATV

ด้วยความที่ ATV เป็นพาหนะที่มีเสถียรภาพสูงในย่านความเร็วต่ำ แต่ไม่เหมาะจะขับขี่ด้วยความเร็วสูงหากไม่มีความชำนาญ คุ้นเคยกับสมรรถนะ

ของเครื่องยนต์ และการตอบรับของช่วงล่างในย่านความเร็วสูง ดังนั้นในย่านความเร็วต่ำ หรือในยามบุกตะลุยกันในสนามนั้นมักไม่ค่อยมีอันตรายร้าย

แรง แต่ก็ยังมีข้อควรระวังในการขับขี่อยู่ดีซึ่งได้แก่

ทำความรู้จัก และวิธีการใช้ที่ถูกต้องของ ATV คันที่จะต้องขับ เพราะ ATV ต่างยี่ห้อกันก็อาจมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ เบรค เกียร์ 

และ คันเร่ง โดยเฉพาะตำแน่งเกียร์ และความฝืดมาก-น้อยที่ต่างกันของคันเร่ง

หากเกิดอาการรถเสียหลัก แต่ยังสามารถนั่งอยู่บนรถได้ห้ามสละรถ หรือโดดออกโดยเด็ดขาด ให้พยายามจับแฺฮนด์รถไว้ให้มั่นคง 

แต่อย่าให้ถึงกับเกร็งนะครับ เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง เนื่องจากการที่ ATV จะคว่ำนั้น ยากส์สส...

การที่คันเร่ง ATV เป็นแบบกดแทนที่จะใช้การบิดเหมือนมอเตอร์ไซต์นั้น เพราะมีความปลอดภัยมากกว่า 

โดยเฉพาะเมื่อมีการตกใจสำหรับมือใหม่หัดขี่ ในขณะที่กำลังลงทางลาดชันให้ใช้เบรคหลัง ไม่ควรใช้เบรคหน้า เพราะหากลงเร็วเกินไปอาจทำให้

คว่ำได้ ในขณะที่กำลังไต่ขึ้นที่สูงชันให้ใช้้เบรคหน้า ไม่ควรใช้เบรคหลัง เพราะหากทางชันมาก และมีจังหวะไหลลงอาจทำให้คว่ำได้เช่นกัน

ส่วนการใช้งานที่ความเร็วสูงนั้น ควรต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และฝีกฝนมามากจนใช้งานได้เป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น

ท้ายที่สุดนี้ หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้อ่านบ้าง... ไม่มาก... ก็น้อย...

Visitors: 523,986